Barn & ungdom

Det finns något för alla åldrar i Stensele församling.

 Du är välkommen även om du inte tillhör Svenska kyrkan eller är döpt. 

Aktiviteterna för de olika åldrarna presenteras närmare på respektive undersida.

Som deltagare i våra verksamheter får du gärna komma med förslag till olika aktiviteter och ämnen som gör att vi utvecklas.

Vuxen – Barngrupperna

Vuxen – Barngrupperna är en typ av "Öppet Hus" - verksamhet. Vi pysslar, leker, samtalar om olika saker och vi har en liten andakt innan vi går hem.

En vuxen och två barn sitter med händerna knutna i bön.

Familjegudstjänsterna

- här får alla hjälpa till.

Två unga tjejer sitter och skrattar tillsammans.

Barn och ungdomsgrupper

från 7år – 18 år

STOR & liten

TORSDAGAR med start 9 februari, klockan 13:30-15:30. För barn i ålder 0-6 år i sällskap av vuxen. Vi fikar, leker, pysslar och sjunger tillsammans.

stensele församlings kontaktuppgifter

Blåvägen 234
92331 Storuman
Besökstid: torsd 10-12                                  
Telefon: 0951-265 00                                                                               
Telefontid, månd-fred kl 10 - 12                          
Epost: stensele.forsamling@svenskakyrkan.se