Barn & unga

Det här erbjuder vi:

I Vuxen – Barngrupperna är det litet av "Öppet Hus" - verksamhet.

Vi pysslar, leker, samtalar om olika saker och vi har en liten andakt innan vi går hem.

Familjegudstjänsterna - här får alla hjälpa till.

Barn och ungdomsgrupper från 7år – 18 år

Barn och ungdomskör

Som deltagare i våra verksamheter får du gärna komma med förslag till olika aktiviteter och ämnen som gör att vi utvecklas.

stensele församlings kontaktuppgifter

Blåvägen 234
92331 Storuman
Besökstid: torsd 10-12                                  
Telefon: 0951-265 00                                                                               
Telefontid, månd-fred kl 10 - 12                          
Epost: stensele.forsamling@svenskakyrkan.se