Stensele kyrka

Stensele kyrkas öppettider under sommaren 2022:

Vardagar 8-15:30 och helger 9-17. 

Stensele Kyrka är en av Sveriges största träkyrkor. Brandskyddet har i dag begränsat antalet besökare till 800 personer.

Kyrkan har många vackra inventarier. Nämnas kan att här finner du ett av de bäst bevarade exemplaren av drottning Kristinas Bibel samt ett exemplar av världens minsta Bibel, stort som ett ¼ frimärke.

Stensele kyrka, interiör
Foto: Olle Thoors