Stensele församling

Stensele Kyrka är en av Sveriges största träkyrkor. Då den invigdes 1886 fick nästan hela den dåvarande församlingen plats inne i kyrkan – 2000 personer. Brandskyddet har i dag begränsat antalet besökare till 800 personer.

Stensele församling, avsöndrad från Lycksele församling, invigde sin första kyrka 1824. Den rymde 250 besökare.
Den ökande folkmängden gjorde att man ganska snart uppförde en större kyrkobyggnad.
I slutet av 1882 var folkmängden i socknen 2002 innevånare. Den större kyrkan, Stensele kyrka, invigd 1886,
rymde 2000 personer, dvs hela socknens befolkning.
Kyrkan har många vackra inventarier.
Nämnas kan att här finner du ett av de bäst bevarade exemplaren av drottning Kristinas Bibel samt ett exemplar av världens minsta Bibel, stort som ett ¼ frimärke.
Inom församlingens gränser finns ytterligare kyrkor: Umnäs kyrka, invigd 1926, Åskilje kyrka, invigd 1928, Strömsunds kapell, invigd 1936/1937, Storumans församlingsgård 1977 och Kåtakyrkan i Storuman invigd 1976.
Välkommen tillbaka