Kyrkorådet i Stensele församling

I Stensele - Vilhelmina kyrkliga samfällighet har Stensele resp. Vilhelmina församling var sitt direktvalt kyrkåd. Kyrkorådet har 10 ordinarie ledamöter, 9 ersättare samt pastoratets kyrkoherde, Ronny Thellbro.


  OLOV WÄRNICK , M ordförande  
Tel: 070-635 67 17                      
E-post: olw@mail.se
Olov Wärnick är vice ordförande i Fastighetsutskottet


 

1:e vice ordförande
Tel: 0951-54028
E-post: ripfjell@storuman.mail.telia.com
Erland Johansson är ordförande i Kyrkogård- och Fastighetsutskottet samt andre vice ordförande i kyrkonämnden
 

 ERLAND JOHANSSON,


 HJÖRDIS HOLMLUND (s) 2:e vice ordförande
Tel: 0951-10683, 070-326 05 70
E-post:  hjordis.holmlund@telia.com
 

  STIG ANDERBACK (kd)
Tel: 0951- 52061
E-post:  stig.anderback@it4unet.se ALF BACKSTRÖM (s)
Tel: 0951-10715
 


 LEIF-GÖRAN JOHANSSON (s)
Tel: 070-539 37 84. 0951-10909
E-post: lgj@stenselekursgard.se
 


 TOMAS JONSSON (kd)
Tel: 070-405 89 98
E-post:  tomas.jonsson@storuman.se


  BARBRO MÖRTZELL (kd)
Tel: 0951-10330, 070-307 51 78
E-post: barbro.mortzell@gmail.com


 HELENA NYSTEDT
Tel: 0951-41049
E-post:  helena.nystedt@bredband2.com
 


 

E-post: gretastenvall@yahoo.com

Tel.: 070-351 59 35

 GRETA STENVALL