Konfirmation

Samtliga församlingsbor, som under året fyller 14 år, inbjuds till konfirmationsläsning. Den skall vara en hjälp för tonåringen att utifrån kristen tro bearbeta sina livsfrågor.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.                                                                                          

Konfirmationsundervisning genomförs som dag-, kvälls– helg- och/eller lägerläsning. Dessutom utgör församlingens skolarbete en väsentlig del av förberedelse till konfirmationsläsningen. Till grund för verksamheten ligger Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.                                        

Dessutom inbjuds äldre, ej konfirmerade, till särskild konfirmationsläsning för vuxna.

vill du veta mer om konfirmation - kontakta oss

Blåvägen 234
92331 Storuman
Besökstid: torsd 10-12                                  
Telefon: 0951-265 00                                                                               
Telefontid, månd-fred kl 10 - 12                          
Epost: stensele.forsamling@svenskakyrkan.se