Västerhejde kyrka
Foto: Bertil Nilsson

Västerhejde kyrka

Romansk kyrka invigd 1204

,

Västerhejde kyrka är 815 år gammal

Kyrkan en väl bevarad romansk anläggning bestående av kor med absid samt rektangulärt långhus med platt innertak. Tornet upp till de nya krönen är utfört under romansk tid. Fram till 1856 hade tornet en äldre spetsig tornhuv såsom många Gotlandskyrkor.

Kyrkan byggdes i början på 1200-talet men tornet kom till vid samma århundradets mitt. Koret har ursprungligen haft en portal i södra muren. Den togs bort när det stora fönstret togs upp på 1860-talet.

 Predikstolen är från 1600-talet enligt inskrift målad 1672. Den är målad med svarta speglar i vilka det står målade tulpaner. 
 Västerhejde kyrkas dopfunt är från 1670-talet i barockstil. Kyrkan har också en medeltida dopfunt, som finns på Gotlands fornsals medeltidsavdelning. 

Altartavlan i Västerhejde kyrka. Klicka på den för att komma till en beskrivning! Foto: Rolf Ström

Den vackra bänkinredningen är till största delen från 1600-talet. Den kompletterades vid en restaurering 1936.

Den ovanligt väl bevarade orgelläktaren i ringkammaren tillverkades 1689 och målades enligt inskrift 1696 av den tyske konstnären Abraham Beck.

Altartavlan är av trä, med en målad framställning av Jesus på korset, omgiven av hans mor Maria och  lärjungen Johannes. Målningen flankeras av en bild av Moses och en av Paulus. Överst i trekantsformation syns Gud fader. På bröstet finns en duva - den helige Andes symbol. Altartavlan illusterar den heliga Treenigheten.

På korväggen en oljemålning på väv framställande Kristi uppståndelse, i samtida, förgylld ram. På långhusets norra vägg en tavla i olja, Christus dignar under korset, en gåva av Prinsessan Eugenie av Sveriges och Norge dotter till Oskar den förste.

Prinsessan Eugenie donerade på 1800-talet en orgel till kyrkan. Den har längst ned två sköldar. Den ena med Gotlandstecknet - Guds lamm med segerfana. Den andra med ätten Bernadottes vapen. 

I södra korfönstret lyser en modern glasmålning av den heliga familjen. Även långhusfönstret har målat glas.

I altarskrankets speglar ses ursprunglig rankmålning i skärt, rödgult, rött och grönt.

Kyrkan har  en gamla klocka. Genom kimbning har inskriften nästan nötts bort. Inskriften kan utläsas bl. a. PAS: TOR SVEN . Troligen är denna präst identisk med Sveno Petri Boetius, kyrkoherde i moderförsamlingen Stenkumla 1659-1675.

Kyrkan restaurerades 1936 efter förslag av arkitekt Erik Fant. Ytterputsen har restaurerats  senast 2009.

Välkommen att besöka den fina kyrkan - 2019 sannolikt 815 år gammal.