Träkumla kyrka
Foto: Bertil Nilsson

Träkumla kyrka

Den övergivna kyrkan som uppstod till nytt liv

En gammal numera bortplånad inskrift ovanför triumfbågen talar om att Träkumla kyrka invigdes 1287, den första september till ära för Jungfru Maria och ärkeängeln Mikael. Dessa är ockå kyrkans särskilda beskyddare. Invigningen firas på nytt årligen med mässa den första september.

Kyrkan är liten och intim i sina mått. Här har tidigare funnits en träkyrka som etappvis byggts om till den nuvarande kyrkan av sten. Socknens namn "trä"-kumla antyder också att här funnits en helgedom av trä. Koret, platsen där altaret står är  den äldsta delen från  mitten av 1200-talet .  1287 såg nog murverket ut som det göra idag.  Antagligen planerade man att bygga ett rejält torn eftersom man byggt murar som skulle kunna bära ett torn på västsidan..

Kyrkan är som nästan alla kyrkor byggd öst-västlig riktning. Från öster, den uppgående solens riktining, väntar vi Kristi återkomst. Här finns ovanför altaret en väldigt vackert medeltida  glasmålning som föreställer Jesu uppståndelse.

Dopfunten fanns redan med i träkyrkan. Den är huggen i en byantinsk stil och målningen har bevarats och förbättrats. Skålen är tillräckligt stor för att helt doppa ner dopbarnet, så som gjordes under medeltiden. Funtens placering är nära ingången är också medeltida. Det kristina livet börjar med att vi döps.

På en tvärbjälke i bågöppningen mot koret, triumfbågen, har triumfkrucifixet sin plats. Triumfkrucifixet är sannolikt senmedeltida (1400-talet), men är utförd i 1100-talsstil. 

 På det norra sidoaltaret finns en träskulptur av Maria med Jesusbarnet . Den är från 1400-talet. Kyrkan har också en sådan skulptur från 1100-talet på Gotlands Fornsal. Maria ärades högt av den medeltida kyrkan. Man bad om hennes förböner. Ovanför altaret finns en rest av en målning av bebådelsen, när ängeln Gabriel lämnade Maria uppdraget att föda Jesus

Två ovanliga målningar finns på långhusväggen mot koret på båda sidorna om triumfbågen. Det är  bågskyttar, som målats under medeltiden.  Kanske har de målats för att ge god jaktlycka.I folkmun kallas dessa för Träkumla indianer.

 Mittenfältet från 1300-talet visar kröningen av Maria till himmelens drottning. Till vänster om henne är Johannes evangelisten  med en kalk i handen. Till höger mittfältet står Petrus med en bok och en nyckel i händerna.
Två drakdödande änglar finns ockiså på altaruppsatsen.  De drakdödande änglarna syftar på  ärkeängeln Mikael och hans änglar som strider mot odjur och drakar och synd. 

Högaltarets altaruppsats är hopsatt av några medeltida altarskåp på slutet av 1600-talet.

Vid sidan om altaruppsatsen står ett processionskrucifix från mitten av 1400-talet. Krucifixet och änglarna bars i utomhus-processioner på större kyrkliga festdagar samt ute på  åkrarna när man bad om god skörd under gångedagarna. 

Predikstolen i Träkumla kyrka är placerad på ett gammalt sidoaltare. Vid sidan om predikstolstaket skymtar en bågskytte. Predikstolen är från 1600-talet och fanns till som en högtalareanläggning, Prästen kunde både höras och ses.

Korportalen. Märk bågen av tegel, en nymodighet på 1200-talet. Dörren av 2 plankor har ursprungligt smide kvar. Sol och vind under mer än 700 år har gjort ett vackert mönster i dem.

Stora porten har en väldigt vacker och välbevarad dörr med ett medeltida smideslås. 

Kyrkan lämnades till förfall på 1860-talet och stod öde tills reparation och nyinvigning 1917, på så vis ett tecken på uppståndelse och ett nytt välsignat liv.