Närbild på två kaffekoppar på fat och hallongrottor.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gemenskap och trivsel

Det finns många tillfällen att mötas i församlingen.

Drop-in fika i Vibble gård

Tisdagar 13.30 - 15.30
Diakon Tina Nimmerfalk leder.

 

Klukku tei

Kyrkkaffe efter morgonmässan i Vibble kapell kl. 9.00 på onsdagar.

 

Kyrksoppa

På torsdagar kl 12.00 serveras kyrksoppa för självkostnadspris med med en liten andaktsstund i Vibble gård.

 

Syföreningen Nåldynan

Nåldynan är församlingens syförening som vanligtvis samlas varannan tisdag eftermiddag . Nya medlemmar är välkomna. Sammankomsterna annonseras i predikoturen. Upplysningar får också via stenkulma.forsamling@svenskakyrkan.se.