Foto: Bertil Nilsson

Gemenskap och trivsel

Det finns många tillfällen att mötas i församlingen.

Vi möts vid våra gudstjänster, ofta serveras där enkelt kyrkkaffe och gemenskap. 

På torsdagar kl 12 serveras kyrksoppa för självkostnadspris med med en liten andaktsstund i Vibble gård.

"Eftermiddag med Tina" i Västerhejde klockaregård är en öppen gemenskap med otendag, sång och andakt. Diakon Tina Nimmerfalk leder. Under vinter och vår 2019 blir det
14 och 28 januari,
11 och 25 februari,
11 och 25 mars,
och
8 och 29 april.
Alltid kl 14-16.

"Slöjdgruppen i Vibble" och "Nåldynan" är syföreningar som  handarbetar bl a för kyrkans och Röda korset hjälpverksamhet.

Slöjdgruppen träffas första och tredje torsdagen i månaden kl 13-16. Finns det en femte torsdag så träffas man även då.

Nåldynan samlas i hemmen vanligtvis varannan tisdag eftermiddag . 

Nya medlemmar är välkomna. Sammankomsterna annonseras i kalendariet. Upplysningar får också via församlingsexpeditionen.