Barnverksamhet

Mycket kul och spännande för barn och ungdomar

Barn- och ungdomsverksamhet

 

Musiklekis

Startar 8/9 (stängt 6/10 & 27/10) och terminen avslutas 8/12.

För barn 0 – 5 år med vuxna

Tisdagar 9.00 – 11.30  Drop in från kl. 9:00. Fika (20 kr för vuxna)

Stora sångstunden ca kl. 9:30 och nedvarvning kl. 11.00.

Sång, rytmik, lek och pyssel för de minsta med Maria Engelhardt och Linnea Tibell

---------------------------------------------------------

Barnkör. 

Förskoleklass måndagar 14.20- 16.00

Årskurs 1-2 onsdagar 14.20- 16.00

Årskurs 3-6 tisdagar 14.20- 16.00

När barnen kommer till Vibble gård serveras ett mellanmål innan sången.

Efter sången pysslar, leker barnen och har en gemensam andakt.

 

                                                                                       .

Ungdomar 

Lariko ungdomskör för årskurs 6- 9

Torsdagar 16.15- 17.15 (mellanmål finns från 15.30)

 

Ungdomsgruppen för dig som är 15-19 år.

Söndagar jämna veckor 16.30- 20.00 på Vibble gård.

Vi börjar med mässa kl. 16.30, sedan hittar vi på något i eller omkring Vibble gård.

 

Vill du anmäla dig till någon grupp?

Kantor Linnea Tibell och församlingspedagog Maria Engelhardt leder dessa grupper.

anmälan till: maria.engelhardt@svenskakyrkan.se