Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnverksamhet

Mycket kul och spännande för barn och ungdomar

Musiklekis (terminsstart 14/1)

För barn 0 – 5 år med vuxna

Tisdagar 9.00 – 11.30  Drop in från kl. 9:00. Fika (20 kr för vuxna)

Stora sångstunden ca kl. 9:30 och lilla sångstunden kl. 11.00.

Sång, rytmik, lek och pyssel för de minsta med Maria Engelhardt och Linnea Tibell

---------------------------------------------------------

En del av barnarbetet sker i körform. När barnen kommer till Vibble gård serveras ett mellanmål innan sången. Efter sången pysslar, leker barnen och har en gemensam andakt.

Förskoleklass måndagar 14.30-16.00

Årskurs 1-2 onsdagar 14.30-16.00

Årskurs 3-6 tisdagar  14.30-16.00

Linnea Tibell  och Maria Engelhardt leder   

anmälan till:  maria.engelhardt@svenskakyrkan.se                    

                                                                                                                                                                                                                                 .

Ungdomar För dig som är 14-19 år. Söndagar jämna veckor 16.30-19 på Vibble gård. Vi börjar med mässa kl 16.30, sedan hittar vi på något i eller omkring Vibble gård.

Vill du anmäla dig till någon grupp?

Skriv till  vår församlingspedagog

Maria Engelhardt

maria.engelhardt@svenskakyrkan.se

Hon har också telefon 
0498- 26 20 54 , mobil: 072-714 17 24