Foto: Maria Engelhardt

Barn & Ungdomsverksamhet

Välkommen till våra grupper!

Musiklekis

En verksamhet för små barn 0 – 5 år med förälder eller annan vuxen. Vi har drop – in från klockan 9.00 och sedan börjar sångstunden i gång 9.30. Vi sjunger nya och gamla barnsånger med rörelser och instrument anpassade för de minsta barnen.

Tisdag 9.00 - 11.30 i Vibble gård.
Stängt 29 oktober

 

Barnkören

Barnen får ett enkelt mellanmål när de kommer från skolan sedan sjunger vi tillsammans. Vi lär oss att sjunga i kör  och  utvecklar sedan den kunskapen med musikteori och att sjunga i stämmor. Vi övar i Vibble gård. 

Onsdag 14.20- 16.00 för barn i årskurs 1-4.  
Höstlov 30 oktober.

Ungdomskören Lariko

Ungdomskör för årskurs 5 - 9 
Tisdag 16.45 - 18.00
Vi övar i Vibble kapell.

Lariko är:
En möjlighet för dig som tycker om att sjunga att få göra det tillsammans med andra. 
För dig med intresse för sång och musik.
Öva dig på att använda din röst i sång och hur rösten och resten av kroppen hänger ihop.
Träna upp din röstteknik och andningsteknik. 
Lär dig noter och träna upp ditt gehör.
Åk på läger och träffa sångare från andra delar av Gotland och resten av Sverige.
Vi jobbar fram rolig repertoar och uppträdanden tillsammans.

 

Ungdomsgruppen

för dig som är 14 -19 år.
Träffas vanligtvis söndagar 1-2 gånger i månaden.

Kantor linnea.tibell@svenskakyrkan.se och församlingspedagog maria.engelhardt@svenskakyrkan.se leder dessa grupper.