Foto: Maria Engelhardt

Barn & Ungdomsverksamhet

i Vibble gård har sommarlov och börjar igen vecka 36

Musiklekis

En verksamhet för små barn 0 – 5 år med förälder eller annan vuxen. Vi har drop – in från klockan 9.00 och sedan börjar sångstunden i gång 9.30. Vi sjunger nya och gamla barnsånger med rörelser och instrument anpassade för de minsta barnen.

 

Barnkörer

onsdag 14.20- 16.00 för barn i årskurs 1 och 2.   

tisdag 14.20- 16.00 för barn i årskurs 3, 4 och 5.       
När barnen kommer till Vibble gård serveras ett mellanmål innan sången.
Efter sången pysslar, leker barnen innan vi avslutar med en gemensam andakt.

Lariko

ungdomskör för årskurs 6 - 9

Ungdomsgruppen

för dig som är 15 -19 år.
Söndagar jämna veckor 16.30- 20.00 på Vibble gård.
Vi börjar med mässa kl. 16.30, sedan hittar vi på något i eller omkring Vibble gård.

Kantor Linnea Tibell och församlingspedagog Maria Engelhardt leder dessa grupper.