Bårtäcken

 

 

Bårtäcke Bäcke-Ödskölts församling. Foto: Nina Sandgren

 

Ett bårtäcke är till för att drapera kistan i kyrkan under begravnngsgudstjänsten. Då kan man ha en enkel kista eftersom den inte syns. 
På bårtäcket får man inte lägga kistdekorationer.

I Steneby pastorat finns flera bårtäcken.
Om man vill använda ett bårtäcke vid begravning så kontakta kyrkogårdsförvaltningen 0531-33096.