Tisselskogs kyrka

Foto: Nina Sandgren

Tisselskog kyrka är en liten vacker träkyrka från 1700 talet som ligger nära sjön Råvarpen. Kyrkan ligger i natursköna områden med Högsbyns hällristningsområde som granne.
Det har funnits kyrka i Tisselskog redan på medeltiden, det vittnar den medeltida dopfunten om. Om den medeltida kyrkan låg på den nuvarande platsen vet vi däremot inte, men på den nuvarande kyrkplatsen har det legat en kyrka sedan 1600-talet.

I kyrkans gamla räkenskapsbok finns följande noterat, ”Åhr 1724 d 28 maj togs den gamble kyrkian neder i grund och av nyo upbygdes och d 22 juni samma åhr kyrkian upbygd och spånad och der efter d 28 augusti invigd.” Det gick med andra ord fort att ersätta den gamla kyrkbyggnaden. 

Kyrktornet byggdes dock först 1727 och är i sin stomme idag det enda som återstår av den gamla kyrkan då långhuset revs 1877. Den ersattes med en större nybyggnad som dock inte stämde så väl med det relativt låga gamla tornet. Vid en takrenovering 1977 passade man på att valma taket för att minska långhusets dimensioner i förhållande till tornet.

Foto: Nina Sandgren

I våt landskap har de flesta församlingar kvar sina medeltida dopfuntar.
Dopfunten i Tisselskog kyrka är från tidig medeltid och tillverkad i täljsten.

Predikstolen vid norra delen av koret, troligen från kyrkans uppförande 1877 men ombyggd 1977 då den bl.a. sänktes och kompletterades med en baldakin. Korgen har förgyllda symboler, korset, stentavlorna, kalken och ankaret. 

Altaruppsatsen i barockstil tillverkades i Lidköping 1735 av konstnären Lars Hasselbom. Altaruppsatsen byttes ut när kyrkan renoverades 1877 och förvarades på vinden fram till år 1915 då den åter igen togs i bruk. Den renoverades 1977 av Christer Wildenstam, Vänersborgs museum.

I vapenhuset är den ursprungliga väggen frilagd, medan taket är en efterkonstruktion av målade brädor hämtade från ett tidigare innertak. De smidda järnkorsen är de äldsta bevarade i Tisselskog, ca 200 år gamla.

 

Foto: Nina Sandgren