Foto: Linda Mickelsson/IKON

Tisselskog kyrkliga arbetskrets

start v. 36 hösten 2022

 Vi samlas, dricker kaffe och samtalar om något angeläget. Då och då anordnar vi försäljning eller auktion och pengarna tillfaller olika välgörande ändamål inom och utom Sverige och ibland även den egna församlingens kyrka eller församlingshem.

Tisselskog arbetskrets välkomnar alla att vara med, gemenskapen är det viktigaste!

Välkommen!

Tisselskogs arbetskrets 
Tisselskogs församlingshem, varannan torsdag jämna veckor kl. 18-20,
start v. 36
Ordf. Ingalill Svensson tele. 0531-409 21