Foto: Nina Sandgren

Steneby kyrka

Steneby kyrka med anor från 1200-talet, ligger vackert belägen på en ås mellan sjöarna Iväg och Laxsjön i norra Dalsland. Runt kyrkan finns ett stort naturskönt kyrkogårdsområde som angränsar till bl.a. älgparken vid ”Dalslands aktiviteter” och ”Steneby naturreservat” med dess jättegrytor.  Steneby kyrka ligger i Steneby pastorat och är en välbesökt kyrka som används mycket för begravningar, dop och vigslar. Gudstjänst firas nästan varje vecka hela året.
Kyrkobyggnaden har fått uppleva svåra tider. Under slutet av 1500-talet hade kyrkan inte ens tak. Under 1700-talet blev det bättre tider. Sverige hade blivit stormakt och socknarna kunde då restaurera sina kyrkor. Församlingarna växte och i Steneby valde man att bygga ut sin kyrka och pryda den.

1733 restaurerades kyrkan. Långhuset förlängdes åt öster och det gamla korpartiet revs. En sakristia byggdes någon gång mellan åren 1735-1751. Kyrkans torn byggdes år 1751. Tidigare hade man haft en klockstapel på berget bredvid kyrkan, det s.k. klockberget.

Kyrkorummet ger ett ljust och rymligt intryck, golvet består, i mittgången och i koret, av kalkstensplattor och av lackade brädor i bänkkvarteren.
 
I samband med kyrkans utbyggnad 1733 fick träsnidaren Nils Falk i uppdrag att utforma kyrkans altaruppsats som sedan stod färdig år 1738. Altaruppsatsen är troligen målad av, ”Guds målare på Dal och västra Värmland” – Hans Georg Schüffner, och är ett fint exempel på den s.k. bondbarocken. Den är rikt utformad med spiralvridna kolonner och evangelistfigurer, änglar m.m.

 

Predikstolenär tillverkad av Erik Grund, Karlstad i rokokostil år 1779. Liksom på altartavlan finns här de fyra evangelisterna, Matteus-ängeln, Markus-lejonet, Lukas–oxen och Johannes-örnen. I de olika fälten finns de redskap med vilka Jesus pinades.
 
I vårt landskap har de flesta församlingar kvar sina medeltida dopfuntar. Vad som hänt med Steneby kyrkas medeltida dopfunt vet man inte. Det enda som återstår av den gamla täljstensfunten är foten som finns under predikstolen. Idag används en dopfunt från 1958. Före 1958 användes den originella dopfunten som nu står intill väggen mellan predikstolen och altaret. Här håller ängeln dopfunten och duvan svävar över dopvattnet.
 
Orgeln byggdes 1959 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Fasaden är dock en 1700-tals orgel som en gång byggdes för Skredsviks kyrka i Bohuslän, men som senare inköptes av Steneby församling.
 

 

Foto: Tommy Löfgren
Foto: Nina Sandgren