Mötesplatser och grupper

Välkommen till församlingens verksamheter!

Barnverksamhet

Hösten 2022 startar barnverksamheten v. 36. Välkommen!

Några ungdomar sitter på golvet och målar på ett långt papper.

Ungdomsverksamhet

varannan fredag i Dals Långeds kyrka

Toner strömmar ur fyra öppna munnar.

Körverksamhet

nu kör vi! Välkommen att vara med och sjunga! Start v. 36 hösten 2022.

Pilgrimspromenad

i skogarna runt Dals Långed, vi startar fredag 14 januari 10.00. Välkommen!

Sopplunch

i Dals Långeds kyrka hösten 2022

Prat och promenad

i Dals Långed och Bäckefors 2022

Bäckefika

i Bäckefors församlingshem

Kyrkbastu

i Dals Långeds allmänna bastu. Sommaruppehåll. Välkommen igen v. 36!

Meditation

i Dals Långeds kyrka varannan tisdag jämna veckor

Är du nyfiken på Bibeln?

Bibelstudiegrupper i Tisselskog och Bäckefors

Tisselskog kyrkliga arbetskrets

start v. 8 våren 2022