Foto: Tommy Löfgren

Ödskölts kyrka

 Kyrkan ligger några kilometer söder om samhället Ödskölt och är högt belägen på en grusås med utsikt mot sjön Iväg i norr. Runt kyrkan finns ett vackert kyrkogårdsområde och församlingshem.

Kyrkan, som är av timmer, byggdes 1726 och invigdes den 14 augusti samma år.

Församlingens namn har i äldre tider skrivits Askholt. Namnet kommer från det fornsvenska ordet askskog eller asklund. Asken var under förkristen tid föremål för riter och dyrkan, därför är det mycket troligt att den första kristna kyrkan kom att byggas just på den hedniska kultplatsen. Den hedniska asklunden har alltså givit namn åt församlingen. Av Askholt blev det Eskiolth, Ösgiellt, Öskholt och till slut dagens Ödskölt.

På platsen fanns troligtvis en träkyrka under medeltiden vilken revs när den nuvarande kyrkan byggdes. Fram till 1862 var det en ganska liten kyrka men en växande befolkning gjorde att kyrkan förlängdes åt öster med ett nytt korparti, nya större fönster sattes in. 1894 tillkom tornet efter en skiss av folkskolläraren och klockaren Wilhelm Wirén och en ritning av arkitekten Fredrik Lilljekvist. Samtidigt med tornet tillkom de karakteristiska gavlarna på nord och sydfasaden

Altaruppsatsen i provinsiell barock från 1769 är utförd av bildhuggaren Isac Schullström. Den altartavla som användes tidigare, köptes från Ånimskog och finns nu placerad i sakristian.

Predikstolen vid norra delen av koret är relativt enkelt utformad, troligen ny- eller ombyggd vid en renovering 1925-27. För färgsättning och dekorarbeten svarade konstnär Gösta Sundvall, Bergs säteri, Mellerud. Predikstolen saknar baldakin.

Läktaren bärs upp av marmorerade pelare, och i barriärens mittparti finns inbyggda orgelpipor och en förgylld lyra. Själva orgeln byggdes 1961 av Lindegren och söner i Göteborg och har en modernistiskt utformad fasad i ljus furu.

I vårt landskap har de flesta församlingar kvar sina medeltida dopfuntar. Ödskölts kyrkas dopfunt är daterad från 1200-talet och gjord av täljsten. Räfflorna på skaftet är unikt för Dalsland.

 

Foto: Nina Sandgren
Klockstapeln med Sveriges äldsta kyrkklocka från 1100-talet Foto: Tommy Löfgren