Foto: Nina sandgren

Gravstenskontroller

Provtryckning av gravstenar

Gravstenssäkerhet

Kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila.  Under hösten 2021 kommer gravstenskontroller att göras på våra kyrkogårdar

Säkerheten, ett delat ansvar

Gravstenen är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för säkerheten av gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Det innebär att det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontrollera att gravstenarna är säkra medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker gravstensmontering.

Kontroll av gravstenar

Vid kontroll ska gravstenen uppfylla Centrala gravvårdskommitèns krav. Kraven innebär att stenen ska stå emot en tryckbelastning på 35 kg samt ha två styck rostfria dubb som förankrar gravstenen med eventuell sockel. Brister stenen i säkerhetskraven lägger kyrkogårdsförvaltningen ner den. En skylt sätts upp på graven med information om att det är kyrkogårdsförvaltningen som har utfärdat åtgärden. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev där denne uppmanas att åtgärda gravstenen.

Åtgärdande av Gravsten

Gravrättsinnehavaren har rätt att anlita vem denne vill för att åtgärda sin gravsten. Efter att stenen är åtgärdad ska kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så att gravstenen kan kontrolleras på nytt.

Åtgärdas inte gravvården

Återgärdas inte gravvården/stenens brister, återtas gravrätten av pastoratet,  vilket leder till att gravstenen tas bort, med början 2 år efter det att testet gjorts.

Gröna skyltar

Om det saknas uppgift på anhöriga till gravar sätts det ut gröna skyltar, i hopp om att det ska dyka upp någon anhörig.  Det görs under minst 2 år, om det ej dykt upp någon då,  återgår gravrätten till Steneby pastorat.

 

Vi hoppas att vår kyrkogård ska fortsätta vara en säker och rofylld plats!

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se