Foto: Nina Sandgren

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för graven och förbinder sig att hålla graven i ordnat skick.

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavarna bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.
 
I ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Det finns alltid möjlighet att mot avgift uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven.


Att överlåta en gravrätt
Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare är det viktigt att meddela kyrkogårdsförvaltningen om man byter adress.
 
Att återlämna en gravrätt
En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till kyrkogårdsförvaltningen, som då tar bort gravvård och eventuell blomsterrabatt men ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen.

 

Här kan du läsa hur vi hantrar gravrättsinnehavares personuppgifter.