Foto: Nina Sandgren

Gravskick och gravplatser

Här kan du läsa om vilka gravsättningsalternativ som finns på våra olika kyrkogårdar

 Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.  
När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom och det finns olika möjligheter på de olika kyrkogårdarna. Via kyrkogårdsförvaltningens expedition får du hjälp att välja gravplats. 
Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden ska värnas.

I Steneby pastorat finns begravningsplatser vid Steneby kyrka, Billingsfors kyrka, Tisselskog kyrka, Bäcke kyrka och Ödskölts kyrka.

Läs mer om  urngrav och kistgrav, askgravlund och minneslund

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se