Förtroendevalda

ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Steneby församling 2022-2025

Kyrkofullmäktige 2022-2025
Ledmöter
Bengt Svan, ordförande
Marianne Ågren, vice ordförande
Göte Magnusson
Elisabeth Sundmark
Lars Ingemansson
Bridget Carlsson
Birgitta Jonasson
Ingvar Henriksson
Linda Johansson
Brita Jansson
Lena Falander Carlsson
Pernilla Larsson Vesterbakka
Inger Lurén Larsson
Christina Wassenius
Jan Åke Jansson

Kyrkoråd 2022-2025
Ledamöter
Sven Pettersson, ordförande
Birgitta Jonasson, vice ordförande
Bengt Svan
Lena Falander Carlsson
Elisabeth Sundmark
Lena Henriksson
Lars Ingemansson
Mariann Ågren

 

 

 

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se