Dals Långeds kyrka
Foto: Nina Sandgren

Dals Långeds kyrka

Dals Långeds kyrka ligger i samhället Dals Långed och är Steneby pastorats yngsta kyrka. 

1916-1969 höll församlingen till i en kyrksal som fanns i Mustadfors. Det var ett gammalt missionshus som ägdes av Mustad fors bruk.  I samband med att det gamla missionshuset revs så skänkte dåvarande Steneby kommun, Långeds gamla skola till församlingen. Skolan var byggd i slutet av 1800-talet.

Efter både om och tillbyggnad stod den nya kyrkan klar 1972. Till det gamla skolhuset byggdes en vinkelbyggnad för kyrkorummet. I den gamla skol-byggnaden är det idag församlingshem, pastorsexpedition och kontor.

Armaturen i kyrkorummet är ursprunglig från 1972 och tidstypiskt utformad med droppformade vita lampglas.

Från den gamla kyrkan i Mustadfors, finns nattvardssilvret, en kopia av Torvaldsens Kristusgestalt och det gamla norska skåpet som en gång var i brukets ägo. Lagom till kyrkans invigning restaurerades skåpet av konstnären Eskil Odenbrand.

Dopfunten är formgiven av förre rektorn på Stenebyskolan, Erik Rudman, och tillverkad av skolans elever. Orgeln är tillverkad av Lindegrens orgelbyggeri i Göteborg och invigdes 1973.

 Altarprydnaden tillverkades av Christina Westmans väv-kammare, Göteborg. I motivet ser man kyrkoårets färger. Längst ner ser man treenighetens symbol. Alfa och omega som symboliserar början och slutet.      

Klockstapeln restes 1976 efter att församlingen samlat in de pengar som behövdes.

Foto: Nina Sandgren