Billingsfors kyrka
Foto: Tommy Löfgren

Billingsfors kyrka

Billingsfors kyrka ligger i brukssamhället Billingsfors och är en av samhällets äldsta byggnader. Den uppfördes av Billingsfors bruk på 1700-talet och var en av de sista privatägda brukskyrkorna när den i början av 1980-talet övertogs av dåvarande Steneby församling.

Kyrkans läge präglas av kontrastfyllda omgivningar med natursköna vyer över Laxsjön och den påtagliga närheten till fabriksområdet.

Vid invigningen skänkte Carl Fredrik uggla, son till L.M. Uggla, ett orgelpositiv till kyrkan. Det är byggt på 1700-talet och står idag framme i koret. Han skänkte även två porträtt på sina föräldrar som hänger inne i kyrkan.

År 1763 lät Leonhard Magnus Uggla uppföra Billingsfors brukskyrka på en ö i Laxsjön. Endast en järnbro förband kyrkön med fastlandet. Kyrkan byggdes troligen av brukets egna snickare. Kyrkans bänkar var numrerade, längst fram satt bruksägarna och längst bak fick utomsocknes besökare sitta.

Vid renoveringen 1951 sattes en ny predikstol upp vid norra kyrkväggen, man lade ett nytt golv av skiffer, taket vid läktaren gjordes lutande och kyrkbänkarna gjordes bekvämare. Också altartavlan inköptes 1951 och är en kopia av originalmålningen som gjordes av Jan von Scorel på 1500-talet och tavlan visar ”Kristi nedtagning från korset”. Draperimålningarna runt fönstren och porträtten återställdes efter gamla fotografier. Dessa målningsarbeten utfördes av Eskil Odenbrand, som även har gjort skulpturerna av Petrus och Paulus som hänger på läktarens kant.
Madonnaskulpturen som hänger på norra väggen är tillverkad av Hans och Adolf Heinzeller och är skuren i Oberammergau. I gåvodokumentet står det ”Till minne av alla mödrar”.
Kororgeln installerades vid renoveringen 1990-91. Den är tillverkad av Göran Strand från Ärtemark.

Tyget från Maja Ugglas brudklänning finns inramat i kyrkan. Det användes under en tid som antependium. Maja Uggla gifte sig 1768 med Mathias Waern, hon ägde efter makens död (1788) och ett köp från brodern C.F. Uggla, hela Billingsfors bruk och den intilliggande herrgården Billingsholm.

Tyget från Maja Ugglas brudklänning finns inramat i kyrkan. Foto: Nina Sandgren