Foto: Nina Sandgren

Begränsad snöröjning på kyrkogårdarna

All snöröjning på kyrkogårdarna sker av ordinarie personal på ordinarie arbetstid

Vid helger sker snöröjning endast till kyrkor och församlingshem som har gudstjänstverksamhet.

 

För mer info kontakta 
Fredrik Sundström t. 0531-330 56

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se