Bäcke kyrka
Foto: Tommy Löfgren

Bäcke kyrka

Bäcke kyrka ligger utanför samhället Bäckefors, granne till Dalslands sjukhus, mitt i Dalsland. Kyrkan antas var den andra på platsen och har föregåtts av en medeltida träkyrka.
Den nuvarande kyrkan uppfördes år 1650-53, bekostad av överste John Stake, ägare till Vättungen säteri. Kyrkan, en timrad träkyrka, är en typisk representant för kyrkobyggandet i Dalsland vid denna tid.

Bäcke kyrkas nuvarande form är ett resultat av flera ombyggnationer. År 1797 förlängdes kyrkan i väster och år 1892 tillkom tornet, sakristian och vapenhuset. 1786 målades kyrkan röd och var det i ca hundra år fram till 1892 då den målades gråvit. Det dröjde sedan ända tills 1981 innan den återigen fick tillbaka sin ursprungliga röda färg.
Kyrkorummet är litet och relativt enkelt utformat med ett förhöjt kor i öster. Orgeln är från mitten av 1970-talet och är byggd av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg.

Altaret är av trä och är vitmålat. Korprydnaden, ”Nådens sol”, är designad 1969, av textilkonstnärerna Ulla och Kurt Emitslöf-Dejmo, Uddevalla. Sidopartierna associerar till himmel och jord. De blå bårderna är inspirerade av gamla smidda gravkors som finns på kyrkogården och som troligtvis  tillverkades på gamla bruket i Bäckefors för cirka 200 år sedan.

När kyrkan renoverades 1969-70 kläddes väggarna med väv och nya bekvämare bänkar installerades. Kyrkorummet fick en ny färgsättning i blått och rött i syfte att ge ett varmare intryck. Korfönstren fick nytt glas i annan färg. 

Under läktaren hänger en liten kyrkklocka som troligen är från 1200-talet. I tornet hänger två klockor, den ena är från 1748 och den andra från 1953, och det är fortfarande handkraft som får dem att slå.

 I vårt landskap har de flesta församlingar kvar sina medeltida dopfuntar. Bäcke kyrkas dopfunt är från 1300-talet och gjord av täljsten.

 

Kyrkklocka från 1200-talet Foto: Nina Sandgren