Foto: JOakim Carlström/IKON

Vigselgudstjänst

Välkommen att fira vigselgudstjänst i Stenbrohults kyrka! För vigsel i Svenska kyrkans ordning krävs giltig hindersprövning samt att minst en av parterna är medlem i Svenska kyrkan.

Säga ja! 
Varje år svarar ungefär 22 000 brudpar ja på prästens frågor och avger sina löften att älska varandra i nöd och lust. En kyrklig vigsel är mer än ett juridiskt avtal, det är en stund av helighet. Paret ger varandra ett löfte inför Gud och får ta emot Guds välsignelse över sitt äktenskap. I en kyrklig vigsel är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i ett gemensamt liv.  

Vigselsamtal

Inför vigseln har ni ett samtal tillsammans med prästen, där ni får veta mer om hur vigseln går till.  För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för vigseltalet till er. 

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Korinthierbrevet 13:13

I samråd med kantor planerar ni även musiken till vigseln.  I Stenbrohults kyrka är det endast levande musik som används. 

Bokning

Anmäl önskemål om vigselgudstjänst i Stenbrohults församling via nedladdningsbar fil. Önskar ni särskild dag eller tid är det viktigt med mycket god framförhållning (gäller särskilt lördagar). För vigsel i Svenska kyrkans ordning krävs giltig hindersprövning (beställs via Skatteverket) samt att minst en av parterna tillhör Svenska kyrkan. E-posta anmälan till Stenbrohults församling (stenbrohult.forsamling@svenskakyrkan.se) eller direkt till kyrkoherde Johan Kalin (johan.kalin@svenskakyrkan.se) så tar vi kontakt så snabbt som möjligt.


Läs mer om vigsel i Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se/vigsel