Träffa präst

-för samtal och/eller bikt

Kontakta f Johan eller f Eric i samband med gudstjänsten, eller så går det bra att ringa eller e-posta. Vi bestämmer tillsammans var vi skall ses, men ofta är sakristian i kyrkan en bra plats för samtal. 

Ibland är det skönt att bara få prata med någon annan, ibland kan det handla om ett specifikt problem eller få andlig vägledning. Allt detta ryms inom den så kallade själavården och är omgärdad av prästens absoluta tystnadsplikt. Inget som sägs under den enskilda själavårdens insegel får föras vidare av prästen.

Bikten är också en möjlighet att bekänna sina synder inför prästen och personligen höra att dina synder är förlåtna i Herren Jesus Kristi namn.