Mötesplatser

Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen. Men i församlingens liv finns många andra tillfällen och sammanhang att mötas. Till vardags och till fest, i sorg och i glädje.