Kyrkråttan - en guidad visning för barn i förskoleklass

Starrkärr-Kilanda församling bjuder kontinuerligt in förskoleklasser till en guidad visning av kyrkan. Konceptet kallas för Kyrkråttan och genom att följa råttans fotspår runtom i kyrkan, för att tillslut hitta kyrkråttans skatt, får barnen på ett lekfullt sätt upptäcka och lära känna sin kyrka. Barnen får t.ex. pröva på att spela på orgeln och undersöka hur det känns att stå och prata i predikstolen.