Kyrkbladet

Starrkärr-Kilanda församlings tidning Kyrkbladet ges ut fyra gånger per år och delas ut till samtliga hushåll i församlingen. Här kan du bläddra digitalt i aktuella och äldre nummer.

Kyrkbladet nr 3.21 (5/9-19/11 2021):

Kyrkbladet nr 2.21 (6/6-5/9 2021):

Kyrkbladet nr. 1.21 (28/2-6/6 2021):

Kyrkbladet nr. 4.20 (22/11 2020-28/2 2021):

Kyrkbladet nr. 3.20 (6/9-22/11 2020):

Kyrkbladet nr. 2.20 (7/6-6/9 2020):

Kyrkbladet nr. 1.20 (1/3-7/6 2020):

administration kyrkbladet

Ansvarig utgivare

Margareta Mattsson Jerrestrand, kyrkoherde

Formgivning

Åsa Westerstad, kommunikatör

Redaktion

Åsa Westerstad, redaktör. Ingemar Carlsson, Ulrika L Andersson
och Pernilla Olausson.

Kontakt gärna redaktionen:
Kyrkbladet, Församlingsexpeditionen,
Göteborgsvägen 93, 446 32 Älvängen
Telefon: 0303-444 000 
E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Tryckeri:

Åtta.45 Infomedia

Distribution:

Åtta.45 Infomedia/Postnord