Foto: Mark Harris & Georg Lulich /Ikon

Klockringning

Under många hundra år har kyrkklockorna informerat om glädje, sorg, händelser och fara i våra bygder och de kan liknas vid dagens sociala medier.

Kyrkklockornas ringande ljud har sedan medeltiden hörts i Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkklockornas ljud har följ generationer i vår bygd och vårt land och förenar en stor del av den kristna världen. Klockornas ringning är informativ och ringer till gudstjänst och vill påminna om eller påvisa händelser. Församlingens kyrkklockor tillhör kyrkans dyrbara föremål som generationer församlingsbor sett värdefulla att vårda för att meddela församlingsbor såväl glädje, sorg som olika samlingar eller fara.

I Starrkärr-Kilanda församlingskyrkor Starrkärr, Kilanda, Nol och Älvängen, finns kyrkklockor som varje vecka ringer av olika anledningar, vilket kan höras vida omkring beroende av hur vindarna blåser. De vanligaste skälen till att det ringer i kyrkklockorna är gudstjänst, själaringning, tacksägelseringning och begravningar men även andra tillfällen förekommer.

Vid följande tillfällen ringer det i Starrkärr-Kilanda församlings kyrkklockor:

  • Själaringning. Vid dödsfall i församlingen ringer det kl 10.00 i den närmaste kyrkklockan 10 minuter dagen efter det att församlingen har fått meddelande om dödsfallet.
  • Helgmålsbön i Kilanda kyrka på lördagar kl. 18.00. Det är en andakt inför helgen och kyrkklockorna ringer.
  • Gudstjänster och förrättningar. Klockorna kallar till gudstjänst. På söndagar då gudstjänst firas i en kyrka, ringer det fem minuter en timma före gudstjänst och fem minuter en halv timma före gudstjänst samt en minut innan gudstjänsten börjar. Vid förrättningsgudstjänster såsom vigsel- och dopgudstjänst samt begravning ringer kyrkklockorna en minut vid gudstjänstens start.   
  • Tacksägelseringning. När en församlingsmedlem dött hedras och minns personen i gudstjänsten genom att namn, dödsdatum och ålder läses upp, en bön bedes och ett ljus tändes därefter klockringning i 30 sekunder. 
  • Sommartid: Under maj, juni, juli och augusti månad ringer kyrkklockorna i Starrkärr och Kilanda kl 07.00 till 07.05. Detta har historiskt sett, skett under många hundra år.

Kyrkklockorna ringer även vid:

  • Landssorg. 
  • Fara av extraordinär karaktär.