Någon sitter med en pärm med notblad.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mariakören

En blandad vuxenkör för dig med lite mer kör- och sångvana!

Mariakören är en kör för sångare med körvana och notläsningsförmåga.

Vill du vara med och sjunga i Mariakören är du välkommen att anmäla ditt intresse till körledarna marcel.punt@svenskakyrkan.se, tfn 0152-346 44 eller charlotte.bergill@svenskakyrkan.se, tfn 0152-346 47.

Mariakören övar tisdagar kl 18:30-21:00 i församlingshemmet.