Någon sitter med en pärm med notblad.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mariakören

En blandad vuxenkör för dig med lite mer kör- och sångvana!

Mariakören är en kör för sångare med körvana och notläsningsförmåga.

Vill du vara med och sjunga i Mariakören är du välkommen att anmäla ditt intresse till körledarna Ulla Wester, tfn 0152-346 44 eller Lotta Bergil, tfn 0152-346 47.

Mariakören övar tisdagar kl 19.00-20.30 i församlingshemmet.