Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören

Tycker du det är roligt att sjunga? Kom och sjung tillsammans med andra barn!

I körsången får ditt barn träffa andra barn som tycker det är roligt att sjunga! Barnen får lära sig utveckla sin röst, samarbeta i grupp och medverka på gudstjänster i kyrkan.

I kyrkans körsång får barnen ta plats! Här får barnen sjunga ut. De får sträcka på sig och ta i från tårna. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Barnen får lära känna sin röst och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning och rörelse.

De går skapa något tillsammans, alla med sin unika röst och personlighet. Tillsammans får barnen uttrycka olika känslor. Alla barn är delaktiga och blir starkare tillsammans.

Barnkören medverkar med sång i några gudstjänster under året. 

Fakta om barnkören

  • Barnkören är för barn i årskurs 2-6.
  • Barnkören övar i församlingshemmet torsdagar kl 15:30-16:30.
  • Barnkören är kostnadsfri.
  • Vill du anmäla ditt barn till kören? Kontakta någon av körledarna (se nedan).
  • Körledare är Lotta Bergil, tfn 0152-346 47 och Ulla Wester, tfn 0152-346 44.