Foto: Mourizal Zativa

Volontärarbete

"Delad glädje är dubbel glädje" säger ordspråket. Detta passar också bra in på vårt volontärarbete. När jag gör något för någon annan blir vi båda glada - dubbelt så glada!

Många som är ideellt engagerade i vår församlings arbete tycker att det är roligt att göra något för andra. Du kan bidra med det du är bra på och samtidigt få möjligheten att lära något nytt och göra nya bekantskaper.

Vi behöver din hjälp både i enstaka punktinsatser, men också i olika uppgifter som kräver ett mera regelbundet engagemang. Vad kan du bidra med?

Här är några exempel på olika uppgifter där vi tacksamt tar emot din hjälp:
o   Utåtriktad information t.ex. kuvertering av massutskick, affischering
o   Sjunga i någon av våra många körer
o   Resurs i förskolan och barnarbetet
o   Hjälp med bakning inför olika samlingar
o   Gudstjänstvärd
o   Ge avlastning åt en ensam förälder
o   Sällskap till ensamma och/eller äldre
o   Promenadsällskap
o   Assistans vid andakter och samlingar på äldreboenden i Akalla/Kista eller Fristad/Tensta
o   Hjälpa till med Secondhand butiken i Kista kyrka
o   Värd/värdinna vid söndagarnas kyrkkaffe