Församlingsinstruktionen som ordmoln

Vår församlingsinstruktion

Spånga-Kista församling vill vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och vistas i församlingen.

Vi vill bli fler tillhöriga i församlingen för att behålla den ekonomiska styrkan att kunna göra skillnad. Församlingen vill också bli tydligare i lokalsamhället. Allt detta grundar sig på den kristna tron om att Gud älskar alla människor, och Kristus upprättar både oss människor och den värld vi lever i.

Spånga-Kista församling verkar i ett mångkulturellt område. För att kunna nå människor behöver man samarbeta med andra goda krafter i området. Svenska kyrkan har som en evangelisk-luthersk kyrka en unik möjlighet att både vara förtrogen med andra traditioners religiösa uttryck och samtidigt förmedla den kristna trons uttryck i ett postmodernt samhälle. Spånga-Kista församling kan vara ett forum och en mötesplats för många traditioner och en tolkningsplats där tradition möter nutid och framtid.

Församlingen har en förhållandevis ung befolkning med både hög in- och utflyttning. Detta gör att församlingen behöver bli bättre på att nå människor mitt i livet. Genomströmningen i församlingen gör att man får satsa på att rusta människor för livet oavsett om de blir en del av det lokala församlingslivet eller engagerar sig på en ny plats dit man flyttar. Arbete och metoder måste vara sådana att man kan skapa och hålla ihop en gemenskap, så att nya människor känner sig välkomna och människor som lämnar inte försvagar det lokala engagemanget i församlingslivet.

Multigration, att lära av varandra och ta vara på det bästa, är ett ord som alltmer används istället för integration, som handlar mer om att andra ska bli som vi. Gudstjänstlivet har visat sig vara framgångsrikt i frågan om multigration/integration. Församlingens gudstjänster (två huvudgudstjänster per söndag) ska i princip fylla kyrkorna under de kommande fyra åren.

Församlingen arbetar med tillhörighetsfrågan för att få fler tillhöriga och på sikt bli ekonomiskt självförsörjande. Församlingen ska bli tydligare för alla som bor och vistas här.

Om fyra år ska en fast och långsiktig strategi för fastighetsbeståndet finnas, som bygger på församlingens verkliga behov. Församlingen ska ha fler dop- och begravningsgudstjänster för att möta församlingsbor i livets stora händelser.

Klicka här för att ladda ner hela församlingsinstruktionen.