Foto: Anneli Eriksson

Vår församlingsinstruktion

Spånga-Kista församling vill vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och vistas i församlingen.

Spånga-Kista församling vill vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och vistas i församlingen. Vi vill bli fler tillhöriga i församlingen för att behålla den ekonomiska styrkan att kunna göra skillnad. Församlingen vill också bli tydligare i lokalsamhället.

Vision: Syftet med församlingens arbete är att (1) människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, (2) en kristen gemenskap skapas och fördjupas, (3) Guds rike utbredas och (4) skapelsen återupprättas.

Inledningen av andra avdelningen i Kyrkoordningen

Allt detta grundar sig på den kristna tron om att Gud älskar alla människor, och Kristus upprättar både oss människor och den värld vi lever i.

Denna vision är för stor för att ett enskilt samfund ska kunna göra detta för världen. Därför vill vi arbeta tillsammans med andra goda krafter, andra kyrkor, religioner, samhällsaktörer och myndigheter. En ”tro på Kristus” tolkar vi som en tro på det sant mänskliga och på Guds närvaro i livet. Därför vill vi verka för att de människor som bor eller vistas i församlingen ska få så hela, trygga och meningsfulla liv som möjligt. Ingen människa ska särbehandlas (p.g.a. diskrimineringsgrunderna) utan varje människa ska få möjligheten att vara människa fullt ut till kropp, själ och ande. Församlingen ska kunna bidra till en gemenskap som får människor att växa. Gudstjänstlivet är en central del i att integrera det mångkulturella. Vi samarbetar bland annat med de organisationer, moskéer, stadsdelsförvaltningar och blåljuspersonal som också vill verka för medborgarnas bästa.