Församlingsinstruktionen som ordmoln

Vår församlingsinstruktion

Enligt kyrkoordningen ska församlingsinstruktionen innehålla följande

  • de regler för församlingen och församlingens verksamhet som
    domkapitlet får besluta enligt bestämmelser i kyrkoordningen.
  • ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I det pastorala programmet ska behandlas församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift samt barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys.


Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Spånga-Kista församling (klicka på länktexten) som utfärdades av Domkapitlet i Stockholms stift i oktober 2019.