Foto: Björn Thörnqvist

Kyrkoval 2025

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Hösten 2021 valdes nuvarande kyrkofullmäktige som ska företräda oss i Spånga-Kista församling åren 2022-2025. Då valdes även representanter till Stockholms stift och kyrkomötet. Valet är ett sätt för alla som tillhör Svenska kyrkan att vara med och forma kyrkan och verksamheten.

Kyrkofullmäktige är Spånga-Kista församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt väljer ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Spånga-Kista församlings kyrkofullmäktige 2022-2025

I valet 2021 deltog: Arbetarpartiet-socialdemokraterna (S),
Borgerligt alternativ (BASK), Centerpartiet (c), Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD) samt Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Nedan listas de ordinarie ledamöterna, 23 till antalet. Kyrkofullmäktige består av 25 platser. En plats står vakant då Centerpartiet fick två mandat men endast hade en valbar kandidat, samt ett vakant mandat för Socialdemokraterna.

Sonja Okker (BASK), ordförande
Holger Pettersson (POSK), förste vice ordförande
Gun Eriksson (S), andre vice ordförande
Eddie Bervelin (S)
Carl-Henric Bramelid (SD)
Eva Dixner (C)
Anki Erdmann (ViSK)
Ylva Elvnäs (POSK)
Bengt Etzler (S)
Peter Forslund (S)
Urban Gustafsson (SD)
Birgitta Fridlund (POSK)
Maria Hassan (S)
Yngve Lindström (POSK)
Jonas Ljungstedt (ViSK)
Karin Tarre Olthoff (BASK)
David Persson (S)
Birgitta Pettersson (POSK)
Carina Bergtoft Pikner, Inventarieansvarig (BASK)
Mirja Räihä (S)
Maud Svensson (ViSK)
Kerstin Thufvesson (BASK)
Signe Wolf (S)
Lennart Zetterberg (POSK)

Ersättare:
Ingrid Andersson (BASK)
Elisabeth Antfolk (S)
Kristina Bah (S)
Eva Nilsson (POSK)
Cecilia Kjell Rende (S)
Luz Maria Mendoza Sarmiento (POSK)
Bo Sundin (BASK)
Agneta Åberg (S)

 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I Kyrkoordningen finner du rådets uppgifter och befogenheter. Det skall ha omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Se vidare ==>>  Spånga-Kista församlings kyrkoråd 2022-2025