Foto: Aleksandr Ledogorov

Retreat

Tillsammans i tystnad. Dra dig tillbaka en stund. Ge dig möjlighet att stanna upp, tid att vila, slappna av och få ett inre lugn.

Retreaten har en fast rytm. Meditationer och en musikandakt bildar stommen. För övrigt fylls dagen med vila, läsning och skapande under tystnad. Vi äter lunch tillsammans.

Vi kan bara ta emot ett begränsat antal deltagare och ser till att sprida ut oss i de många rum som finns i Kista kyrka för att hålla avstånd till varandra.

Ingen förberedelse krävs av den som deltar. Medtag inneskor. 

Insamlade medel går till Act Svenska kyrkan

Det mesta som arrangeras av Spånga-Kista församling är gratis för dig som deltar. Om du dricker kaffe, fikar, äter en smörgås eller soppa bjuder vi. Du är varmt välkommen att bjuda vidare genom att ge en gåva till vår insamling.

Spånga-Kista församling stöder Act Svenska kyrkans fokusområde Försörjning och klimaträttvisa. 

Det här går din gåva till:
  • Utbildningar i hållbart jordbruk.
  • Tåliga grödor och skogsskydd.
  • Yrkesutbildningar för att människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
  • Stödjande boenden för barn som annars skulle leva på gatan utan försörjning.
  • Säkra matförsörjningen trots klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Kvinno- och spargrupper där människor får utbildning i sina rättigheter och hur de gemensamt kan spara och låna till större investeringar tillsammans.

Klicka här för att läsa mer på Act Svenska kyrkans hemsida.