Flygfoto av Spånga kyrka två år innan Tensta börjar byggas.

Testamentera till oss

Du kan göra skillnad för Spånga-Kista församling genom att skriva in oss i ditt testamente. 

Genom att skriva ett testamente har du möjlighet att påverka vem som ska ärva dig den dagen du går bort. Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap till dina arvsberättigade släktingar. För den som saknar arvsberättigade släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. Ett testamente är din försäkring om att kvarlåtenskapen fördelas enligt din sista vilja. 

Om du behöver juridisk hjälp med att upprätta ett testamente, kontakta kanslichef Stefan Lindblom. Du kan alltid prata med den person i församlingen du har bäst kontakt med. 

Testamentera till Svenska kyrkan

Du kan göra skillnad för kyrkans olika verksamheter genom att skriva in Svenska kyrkan i ditt testamente. Den här sidan berättar om hur det går till och vad som är viktigt att tänka på.

Kollekt – Swish

Vi samlar in kollekt via Swish

Skattereduktion för gåvor

Spånga-Kista församling är godkänd av Skatteverket för skattereduktion för gåvor