Syföreningar

Församlingen har tre stycken syföreningar. Du är varmt välkommen att vara med i någon av dessa.

Vi har en stund av gemenskap med kaffe, garn- och handarbete. Några av oss producerar inte något speciellt utan är bara med. En gång om året anordnar vi basar. Överskottet skänker vi bort till vår kyrka och också till medmänniskor i andra länder.

Bromstens syförening
Vi träffas varannan tisdag (jämna veckor) kl 12.30 till ca 14.30 i Spånga församlingshus, Värsta Allé 1.

Måndagskretsen
Vi träffas varannan måndag jämna veckor kl 13.00 - 15.00.

Torsdagskretsen
Varannan torsdag (udda veckor) kl 12.00 - 14.00 i Spånga församlingshus, Värsta Allé 1, är då vi träffas för att sticka och sy. Du som vill knyppla är välkommen kl 10.00 - 13.00. Du kan välja att vara med i en grupp eller båda. Vi har gemensam paus med kaffe och smörgås kl 12.00. Vill du veta mer om våra syföreningar?

Kontakta: Helene Reduthe (Bromstens syförening och Torsdagskretsen) tel. 08-505 990 09 eller diakon Anders Sundberg (Måndagskretsen) tel. 08-505 990 58.