Flygfoto av Spånga kyrka två år innan Tensta börjar byggas.

Stöd Spånga-Kista församling

Om du vill ge pengar till din församling

Spånga-Kista församlings ekonomi bärs av dig som är medlem i Svenska kyrkan. Medlemsavgiften är vår största inkomstkälla. 

Vi tar gärna emot gåvor som stöd för verksamheter och fastighetsunderhåll.

Bankgiro: 458-1732
Swishnummer: 123 467 39 68

Märk inbetalningen med ditt namn och att det är en gåva.

Testamentera till församlingen

Du kan göra skillnad för Spånga-Kista församling genom att skriva in oss i ditt testamente. 

Genom att skriva ett testamente har du möjlighet att påverka vem som ska ärva dig den dagen du går bort. Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap till dina arvsberättigade släktingar. För den som saknar arvsberättigade släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. Ett testamente är din försäkring om att kvarlåtenskapen fördelas enligt din sista vilja. 

Swish

Ge gärna din kollektgåva via Swish

Skattereduktion för gåvor

från 2020 är Spånga-Kista församling godkänd av Skatteverket för skattereduktion för gåvor

Testamentera till Svenska kyrkan

Du kan göra skillnad för kyrkans olika verksamheter genom att skriva in Svenska kyrkan i ditt testamente. Den här sidan berättar om hur det går till och vad som är viktigt att tänka på.