Flygfoto av Spånga kyrka två år innan Tensta börjar byggas.

Vill du bidra till Spånga-Kista församling

Så gör du om du vill ge en gåva eller testamentera till din församling

Spånga-Kista församlings ekonomi bärs av dig som är medlem i Svenska kyrkan. Medlemsavgiften är vår största inkomstkälla. Utöver denna tar vi gärna emot medel för att kunna göra ännu mer. 

Bankgiro: 458-1732
Swishnummer: 123 467 39 68

Märk inbetalningen med ditt namn och att det är en gåva.

 

Flygfoto av Spånga kyrka två år innan Tensta börjar byggas.

Testamentera till oss

Du kan göra skillnad för Spånga-Kista församling genom att skriva in oss i ditt testamente. 

Kollekt – Swish

Vi samlar in kollekt via Swish

Skattereduktion för gåvor

Spånga-Kista församling är godkänd av Skatteverket för skattereduktion för gåvor