Foto: Skatteverket

Skattereduktion för gåvor

från 2020 är Spånga-Kista församling godkänd av Skatteverket för skattereduktion för gåvor

Från och med januari 2020 kan du få skattereduktion för gåvor till tre av församlingens verksamheter. Det gäller gåvor till våra familjeläger, till julfirande samt till församlingens midsommarfirande.

Din gåva betalar du enklast in till Swish 123 467 39 68 eller vårt Bankgiro 458-1732. Glöm inte att du måste ange vilket ändamål din gåva avser och ditt personnummer så att vi kan registrera din gåva hos Skatteverket. 

Hur fungerar det?

Vilket ändamål: familjeläger, julfirande eller midsommarfirande. Ditt personnummer 10 siffror. Skicka betalning till Swish 123 467 39 68 eller Bankgiro 458-1732

Varje enskild gåva ska uppgå till minst 200 kronor men du måste också skänka totalt minst 2 000 kronor under året till organisationer som är godkända för skattereduktion av Skatteverket. Det minsta beloppet som du kan få i skattereduktion för gåvor är 500 kronor och det maximala beloppet 1 500 kronor. Det maximala uppnår du genom att skänka gåvor under året för sammanlagt 6 000 kronor.  

För att få skattereduktion för gåvor till församlingen gäller följande:

  • Gåvan måste vara på minst 200 kronor vid varje enskilt tillfälle.
  • Du måste ge gåvor till organisationer (däribland församlingen) på sammanlagt minst 2 000 kronor på ett kalenderår.
  • Gåvan måste vara till en av de tre godkända verksamheterna; familjeläger, julfirande eller midsommarfirande och tydligt märkt till vilket syfte.
  • Församlingen måste ha ditt personnummer för att kunna registrera gåvan och rapportera till Skatteverket i slutet av året.
  • Endast privatpersoner kan få skattereduktion och du måste ha fyllt 18 år innan beskattningsårets slut. 

Vill du veta mer om skattereduktion vid gåvor läs på Skatteverkets hemsida, där också en uppdaterad lista på godkända gåvomottagare finns, eller kontakta vår kanslichef Stefan Lindblom.