Sensus - vårt studieförbund

Vi samarbetar med Sensus och kan erbjuda många mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap.

Livsfrågor, mångfald och globalt

Genom vårt samarbete med Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära oss något nytt, att göra nya upplevelser och få nya gemenskaper. Sensus studieförbund lyfter med förkärlek fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Sensus är en resurs i Spånga-Kista församlings arbete, och hjälper oss med:

  utställningsmaterial
  materialrabatter
  administration
  försäkringar
  ekonomi

  pedagogisk hjälp och stöd
  pedagogiska hjälpmedel
  cirkelledarutbildning
  inspirationsdagar för cirkelledare
  referensböcker

>   Här får du mer information om Sensus