Samtal om tro

Vill du tala med någon om din tro

Foto: IKON

Hos oss kan du prata om din tro.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Spånga-Kista församling
Box 8096, 163 08 SPÅNGA

Besöksadress:
Spånga församlingshus,
Värsta allé 1, Spånga
Besökstid:
Måndag-tisdag, fredag 9.00–12.00, 13.00-16.00, onsdag 9.00-12.00, 13.00-20.00, torsdag 13.00-16.00
Stängt dag före helgdag.
Kista kyrkas exp.,
Kista torg 2 / Vejlegatan 4
Besökstid: Måndag-onsdag, fredag 9.00-12.00, 13.00-15.00,
torsdag 13.00-15.00
Stängt dag före helgdag.

 

Bankgiro 458-1732

 

Org nr 252004-3221

 

VÄXEL
08-505 990 00 - spanga-kista.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontid: Mån-fre 8.00-17.00 (helgfria vardagar)

 

BOKNING (dop, vigsel, begravning och lokaler)
08-505 990 01
Telefontid: Mån-ons, fre 9.00-12.00, mån-tors 13.00-15.00

Dag före afton och dag före röd dag stänger vi 12.
Kläm­dagar är bokningen stängd.

Personal (Klicka på länken!)
Förtroendevalda (Klicka på länken!)

Medlemskap i Svenska kyrkan:
Mer information
Blankett för inträde