Samtal om sorg

Varje människa är unik och ingen kan i egentlig mening dela den sorg jag har. Ibland kan det ändå vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon eller några som är i samma situation. I andras känslor kan jag känna igen mig själv

Saknad
Foto: IKON

Vi erbjuder dig att vara med i en enkel, kravlös gemenskap där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. Du, som förlorat en närstående, får möjighet att samtala och dela erfarenheter med andra, i liknande situation.

Med jämna mellanrum startar vi sorgegrupper som träffas regelbundet under ett par månader. Platsantalet är begränsat.

Vi inleder med kaffe och smörgås och därefter samtalar vi. Är du intresserad av mer information kontakta någon av diakonerna i församlingen.

Ta gärna kontakt med oss diakoner: