Samtal om sorg

Varje människa är unik och ingen kan i egentlig mening dela den sorg jag har. Ibland kan det ändå vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon eller några som är i samma situation. I andras känslor kan jag känna igen mig själv

Saknad
Foto: IKON
Spånga-Kista församlings diakoner: Éva, Christina, Anders och Rebecca.

Ta gärna kontakt med oss diakoner: