Övergripande mål

Vi har formulerat sju övergripande mål i vårt systematiska hållbarhetsarbete.

Mål 1 – Gudstjänst

Vi vill att församlingens gudstjänstliv är en plats för hopp och hållbar andlighet där kraft till ansvarstagande förmedlas.

Mål 2 – Undervisning

Vi vill att församlingens undervisning förmedlar andlig och existentiell hållbarhet utifrån vår kyrkas tradition där bibelberättelser och kyrkoår är en naturlig del.

Mål 3 – Diakoni

Vi vill att församlingens diakonala arbete stärker den ekonomiska och sociala hållbarheten och skapar en församlingsgemenskap som bygger upp och upprättar människor.

Mål 4 – Mission och kommunikation

Vi vill att församlingens kommunikation och mission är inbjudande, tydlig och respektfull.

Mål 5 – Byggnader och markanläggning

Vi vill förvalta de tillgångar i form av byggnader och mark som församlingen har och göra dem till en resurs i församlingens arbete och i lokalsamhället. Vi vill öka tillgängligheten och bidra till bättre mötesplatser. 

Mål 6 – Ekonomi och inköp

Vi vill att den ekonomiska förvaltningen värnar ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga värden, och att församlingen aktivt arbetar med en hållbar fastighetsförvaltning. Vi vill genom kloka val premiera socialt, etiskt och ekologiskt hållbara varor och tjänster.

Mål 7 – Resor och transporter

Vi vill minimera utsläppen från församlingens transporter 
och resor.