Foto: Christian Appelsved

Ny kör i Spånga

Uttryck och sångglädje

Med fokus på gemenskap, uttryck och sångglädje startar Spånga-Kista församling en ny vuxenkör. Kören blir en blandad kör med fyra stämmor. 

Kan du hålla en stämma och har viss vana av att läsa noter? Kontakta körledaren Miriam Engström för provsjungning.

Kören övar på tisdagskvällar i Spånga församlingshus.