Nattvarden - ett heligt löfte

En enkel måltid där vi möter Gud

Nattvard
Foto: IKON

Nattvarden är på sätt och vis en enkel måltid bestående av ett litet bröd och några droppar vin. I denna enkla, kanske simpla måltid finner du mycket mer. Ett löfte om att Gud möter oss mitt i måltiden!

På så sätt blir nattvarden också en helig handling, som firas till minne av Jesu sista måltid med sina lärjungar. När vi firar nattvarden blir vi också en del i den måltiden. Samtidigt är vi också en del i den stora världsvida kyrkans gemenskap.

Texterna och bönerna i nattvarden vill påminna oss om Jesu död på korset, hans uppståndelse och i och med detta vårt hopp.

Mässa - då firar vi nattvard

Ingår ordet mässa i gudstjänstens namn, till exempel Högmässa, Världens mässa, Veckomässa, firar vi nattvard. På så sätt blir det lätt för dig att veta när nattvarden delas ut i våra gudstjänster.

Själva måltiden kallar vi kommunion, brödet heter oblat och vinbägaren kalk.

Den som firar nattvard i Spånga-Kista församling får en oblat i handen och kan sedan doppa oblaten i vinet. Detta gör vi främst för att undvika spridning av bakterier och virus. Brödet är glutenfritt och vinet är alkholfritt.

> Läs vad Stockholms tidigare biskop, Caroline Krook, skriver om nattvarden