Nattvarden - ett heligt löfte

En enkel måltid där vi möter Gud

Nattvard
Foto: IKON

 

 

 

Nattvarden är på sätt och vis en enkel måltid bestående av ett litet bröd och några droppar vin. I denna enkla, kanske simpla måltid finner du mycket mer. Ett löfte om att Gud möter oss mitt i måltiden!

På så sätt blir nattvarden också en helig handling, som firas till minne av Jesu sista måltid med sina lärjungar. När vi firar nattvarden blir vi också en del i den måltiden. Samtidigt är vi också en del i den stora världsvida kyrkans gemenskap.

Texterna och bönerna i nattvarden vill påminna oss om Jesu död på korset, hans uppståndelse och i och med detta vårt hopp.

Mässa - då firar vi nattvard

Ingår "mässa" i gudstjänstens namn, typ Högmässa, Världens mässa, Veckomässa o.s.v., då firar vi nattvard. På så sätt blir det lätt för dig att veta när nattvarden delas ut i våra gudstjänster.

Om vi pratar "kyrkosvenska" så heter själva måltiden "kommunion", brödet heter "oblat" och vinbägaren "kalk".

 Vanligtvis brukar den som firar nattvard i Spånga-Kista församling doppa oblaten i vinet, i stället för att dricka ur vinbägaren. Detta gör vi främst för att undvika spridning av bakterier och virus. Brödet och vinet som används är gluten- resp. alkholfritt.

> Läs vad vår förra biskop, Caroline Krook, skriver om nattvarden