En präst sitter inomhus och samtalar med en person med rosafärgat hår.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Någon att tala med

Glädje och sorg, lugna stunder eller förändringens tidevarv. Allt detta ingår i våra liv. När det stormar och är oroligt, är det ett stöd att ha någon att prata med.

Våra präster och diakoner finns till för dig som behöver en samtalspartner. Någon som lyssnar och tillsammans med dig tolkar livets olika skeenden. Det kan vara sorg och bekymmer. Kanske är det samtal om livets förändringar och relationer, tro och tvivel, sorg och glädje, smärta och ilska, kärlek och längtan. Du kan givetvis också dela med dig av din glädje tillsammans med någon av oss!

Du når våra samtalspartners (präster och diakoner) genom församlingens växel, tel. 08-505 990 01. Inget av det du säger förs vidare då alla har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Själavård

Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande, och sker vanligtvis i ett enskilt möte mellan två människor. Det som sägs i ett själavårdande samtal stannar mellan dessa två, såvida de inte kommer överens om något annat.

I församlingen har präster och diakoner ett särskilt ansvar för själavården. För många människor  upplevs det som positivt att få lämna ifrån sig det som tynger. Ett själavårdande samtal sker alltid på konfidentens villkor. Gud finns alltid med i samtalet, men behöver inte alltid nämnas.

Bikt

I bikten får du bekänna och be Gud om förlåtelse för det som blivit fel i ditt liv. Prästen har sedan Guds uppdrag att förmedla förlåtelsen.

Samtalsgrupper

Ibland kan det vara bra att träffa andra människor som befinner sig i samma situation som du själv. Då kan man tillsammans bearbeta det svåra genom att lyssna och samtala. Vi inbjuder till en enkel, kravlös gemenskap med plats för dig, din sorg och dina frågor.

Kontakta gärna någon av våra präster och diakoner om du behöver prata med någon!