Foto: Dawn Mcdonald

Bli medlem!

Här kan du ansöka om medlemskap i Svenska kyrkan.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan. Du blir medlem i den församling där du är skriven.

Kryssa i det du vet.

När du skickat din anmälan om medlemskap kontrollerar vi dina uppgifter och kontaktar dig inom ett par dagar för att bekräfta att den kommit fram och vad som kommer att ske härnäst. Om du är döpt kommer bekräftelsen på inträdet och medlemskapet ganska snart hem i den vanliga brevlådan. Genom att kryssa i rutan här nedanför bekräftar du att dina uppgifter är riktiga och att du vill söka medlemskap i Svenska kyrkan.