Medlemsanmälan

Anmälningsformulär för medlemsansökan i Svenska kyrkan - här kan du ansöka om medlemskap

Foto: IKON

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Var vänlig och markera de svar som är aktuella

När du skickat din anmälan om medlemskap kontrollerar vi dina uppgifter och kontaktar dig inom ett par dagar för att bekräfta att den kommit fram och vad som kommer att ske härnäst. Är du döpt och uppgifterna stämmer så kommer bekräftelsen på inträdet och medlemskapet ganska snart hem i den vanliga brevlådan. Här nedanför bekräftar du att dina uppgifter är riktiga och att du vill söka medlemskap i Svenska kyrkan.