Kyrkvärdar

Vanligtvis hälsas du välkommen till kyrkan av en kyrkvärd. Detta är ett gammalt ämbete som funnits ända sedan medeltiden. Då tog dessa, tillsammans med församlingsprästen, ansvar för kyrkan och dess inventarier samt övriga ägodelar.

Även idag har vi kyrkvärdar i vår församling. Dessa utses av kyrkorådet och tillsammans med kyrkoherden är de ansvariga för kyrkornas inventarier.

De viktigaste uppgifterna idag för kyrkvärdarna, är att just vara värd vid gudstjänsterna. Det kan vara att hälsa välkomment vid kyrkdörren, läsa olika texter i gudstjänsten, bära fram nattvardskärlen eller att ta upp kollekten.

I Spånga-Kista församling kan du möta någon av dessa kyrkvärdar. Prata gärna med dem om det är något du undrar över i kyrkan och/eller gudstjänsten!

 

Carina Bergtoft-Pikner, inventarieansvarig, tel: 08-364600
Hadi Amiri
Jerker Berg
Ulla Blomberg
Jimmy Dahllöf
Maria Silva Dalsman
Gun Eriksson
Ingrid Karaduman Hansen
Raja Lal
Jonas Ljungstedt
Luz Maria Mendoza
Ebba Modén
Nori Muhammadullah
Gunnar Nilsson
Jousef Nori
Sonja Okker
Holger Pettersson
Yasin Sadat
Arly Wingård