Kyrkvärdar

Vanligtvis hälsas du välkommen till kyrkan av en kyrkvärd. Detta är ett gammalt ämbete som funnits ända sedan medeltiden. Då tog kyrkvärdarna, tillsammans med församlingsprästen, ansvar för kyrkan och dess inventarier och övriga ägodelar.

Även idag har vi kyrkvärdar i vår församling. Dessa utses av kyrkorådet och tillsammans med kyrkoherden är de ansvariga för kyrkornas inventarier.

De viktigaste uppgifterna idag för kyrkvärdarna, är att just vara värd vid gudstjänsterna. Det kan vara att hälsa välkomment vid kyrkdörren, läsa olika texter i gudstjänsten, bära fram nattvardskärlen eller att ta upp kollekt.

I Spånga-Kista församling kan du möta någon av våra kyrkvärdar. Prata gärna med dem om det är något du undrar över i kyrkan och/eller gudstjänsten!