Kyrkvärdar

Vanligtvis hälsas du välkommen till kyrkan av en kyrkvärd. Detta är ett gammalt ämbete som funnits ända sedan medeltiden. Då tog dessa, tillsammans med församlingsprästen, ansvar för kyrkan och dess inventarier samt övriga ägodelar.

Även idag har vi kyrkvärdar i vår församling. Dessa utses av kyrkorådet och tillsammans med kyrkoherden är de ansvariga för kyrkornas inventarier.

De viktigaste uppgifterna idag för kyrkvärdarna, är att just vara värd vid gudstjänsterna. Det kan vara att hälsa välkomment vid kyrkdörren, läsa olika texter i gudstjänsten, bära fram nattvardskärlen eller att ta upp kollekten.

I Spånga-Kista församling kan du möta någon av dessa kyrkvärdar. Prata gärna med dem om det är något du undrar över i kyrkan och/eller gudstjänsten!

 

Carina Bergtoft-Pikner, inventarieansvarig, tel: 08-364600
Bo Björnspjut
Ulla Blomberg
Karin Brodin
Jimmy Dahllöf
Gun Eriksson
Ingrid Karaduman Hansen
Angela Katz Nilsson
Bettina Klinke
Raja Lal
Luz Maria Mendoza
Ebba Modén
Gunnar Nilsson
Holger Pettersson
Masoud Rouhi
Javad Sadeghin
Maria Silva Dalsman
Arly Wingård
Souad Youssef