Foto: Lars Lindgren

Kyrktorget

Innanför entrén finns Kyrktorget, som är en stor foajé med kalkstensgolv, tegelväggar och tak med samma upprepade välvda form som i exteriören.

Den södra väggen är glasad med träspröjs och öppnar sig mot en liten kringbyggd gård. Från Kyrktorget når man de flesta lokalerna i byggnaden. Dörrarna till de angränsande lokalerna, bl a Församlingssalen, är av samma slag som kyrkans ytterport.

Den södra delen av församlingsbyggnaden innehåller kontorsrum. De flesta har välvda tak och en okonventionell fönstersättning med ett högt placerat fönster till angränsande rum. Korridorväggen, som sträcker sig runt den öppna gården, är av omålad betong med viss dekor i relief, delvis målad och förgylld.

Mariakapellet
Mariakapellet Foto: Göran Fredriksson, Stockholms Stadsmuseum

Kyrktorget har en stor öppning i golvet med en betongtrappa som leder ner till den undre våningen. Runt öppningen skyddar ett räcke av betong, målad plywood och glas. I bottenvåningen finns förutom flera samlingsrum och en barnstuga det Mariakapellet.

Detta lilla fönsterlösa rummet har golv av klinker och väggar klädda med en träpanel målad i turkost med kopparplåt mellan de glest placerade bräderna. Mariakapellets väggbehandling är mycket ovanlig och ger en överraskande rymdkänsla åt ett litet fönsterlöst rum. De reflektioner kopparplåten ger medför att rummet inte upplevs som slutet, trots sin avsaknad av fönster. Taket är utfört på samma sätt som väggarna. Altare, dopfunt och ambo är av turkosmålat trä.

På bottenvåningen, rakt under kyrkorummet, finns också Kryptan, ett mångsidigt rum med gradänger likt en amfiteater. Golvet är belagt med klinker och väggarna är murade av håltegel. I taket sitter olika sorters akustikplattor.

Kryptan
Kryptan Foto: Göran Fredriksson, Stockholms Stadsmuseum