Foto: Lars Lindgren

Kyrkor och lokaler

Spånga-Kista församling har två kyrkor och flera lokaler. Här kan du läsa mer om dem och hur du gör för att boka dopkaffe, minnesstund eller hyra lokal för årsmötet med mera.

Kyrkor

Spånga kyrka

Spånga kyrka

Spånga kyrka är en mycket viktig länk mellan traktens äldsta historia och dagens samhälle. De ursprungliga delarna av den nuvarande Spånga kyrka byggdes någon gång mellan 1140 och 1159.

Kista kyrka

Kista kyrka

I gamla tider var kyrkan och kyrkbacken samlingsplats och kontaktpunkt för sockenborna. Detta hade man i minnet när Kista kyrka byggdes, och gjorde en "kyrkbacke" under tak mellan kyrkorummet och församlingslokalerna.

Övriga lokaler

Spånga församlingshus

Samlingssalar och församlingsexpedition ryms i huset som byggdes 1959.

Rinkeby församlingsgård

Rinkeby församlingsgård

Välkommen in för en lugn stund! Ta en fika och sitt ner en stund.

Spånga prästgård

Kyrkans omgivning

Miljonprogrammets nya stadsplan anpassades efter Spånga kyrka och den äldre bebyggelse som låg i dess närhet.

Rättargården vid Spånga kyrka

Rättaregården

Dopkaffe i Rättaregården? Vi bjuder på tårta!